top of page
Slik jobber vi med

Åpenhetsloven

Kleiva Fiskefarm AS omfattes av åpenhetsloven

Loven har som formål å fremme anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter, i tillegg til å sikre samfunnet innsyn i dokumenter og saker som behandles av allmenheten. Forbrukertilsynet har fått ansvar for å veilede om og føre tilsyn med Åpenhetsloven.

Kleiva Fiskefarm AS sitt arbeid med oppfølgning åpenhetsloven

Kleiva Fiskefarm AS arbeider for å sikre ansvarlighet i vår verdikjede. Vår kartlegging av leverandører og forretningspartnere baserer seg på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en

risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere.

 

Under aktsomhetsvurderinger prioriterer vi ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for mulige og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess der vi gjør prioriterte vurderinger for å søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere mulig og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i våre leverandørkjeder og hos våre forretningspartnere.

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

Kleiva Fiskefarm AS vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år innen 30. juni påfølgende år, i tråd med kravene i åpenhetsloven. 

 

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Kleiva Fiskefarm AS håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Viser til vår hjemmeside, https://www.kleiva-fiskefarm.no/,  for kontaktinfo dersom en ønsker informasjon i denne forbindelse. 

Redegjørelse Åpenhetsloven

Engenes Fiskeriselskap
Kleiva Fiskefarm

Ved spørsmål om Åpenhetsloven
Kontakt oss på:

Adresse

Andørjaveien 1810, 9455 Engenes

Kontakt

bottom of page