top of page

03.06.20

Klare for å investere 700 millioner i bærekraftig havbruk.

 

Ready to invest 700 million NOK in sustainable aquaculture.

Konvensjonell_vs_ØyMerd.jpg

02.06.20 

Øymerd - fremtidens muligheter for norsk havbruk

The future of aquaculture

Astafjord Ocean Salmon - Øymerd

Astafjord Ocean Salmon - Øymerd

Spill video
Øymerd.jpg
bottom of page