top of page

Hybridpakker til fôrflåter
20.11.2020

Kleiva Fiskefarm investerer i klimateknologi
Enova sine energi- og klimasatsninger rettet mot industrien har virkelig satt fart på elektrifisering i havbruksnæringen.

–I Kleiva Fiskefarm har vi alltid hatt sterkt fokus på miljø og bærekraft. Selskapet jobber kontinuerlig med å se utviklingsmuligheter og satser nå stort på å investere i grønn teknologi. Satsingen på Fjord Maritime sine batteripakker av typen Fjord Hybrid, til to av våre fôr-flåter er et av flere tiltak vi gjør for å redusere vårt fotavtrykk, sier daglig leder i Kleiva Fiskefarm, Marius Arvesen. Etter en grundig vurdering falt valget på Fjord Maritimes sin løsning:– Som et alternativ for landstrøm eller i kombinasjon, er hybrid flåtedrift noe vi har stor tro på. Fra tidligere har vi flere lokaliteter forsynt med landstrøm, men vi ønsket nå å strekke oss enda lengre og da ble Fjord Maritime den foretrukne leverandøren etter gode tilbakemeldinger fra deres kunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– Fjord Maritime er svært glade for at Kleiva Fiskefarm falt ned på deres løsning for elektrifisering av sine fôr-flåter. Vi opplever økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester etter at Enova lanserte sine støtteprogram rettet mot havbruk. Der hjelper vi eksisterende og nye kunder, med hele prosjektet fra søknad, installasjon, synliggjøring av oppnådd resultat og sluttrapportering av prosjektet. Oppdretter kan nå få inntil 50% støtte til merinvesteringen i et slikt prosjekt. Når søknaden skal utarbeides og rapporteres i etterkant, gir vårt operasjonssenter et unikt dataunderlag til selve søknaden og sluttrapporteringen. Rekorden fra signert kontrakt, installasjon, idriftsettelse og sluttrapportering av et slikt prosjekt, det er fem dager, sier Torstein Nygård, salgsansvarlig Fjord Hybrid, Fjord Maritime AS.
 
Kleiva Fiskefarm AS er en familiebedrift drevet av familien Arvesen fra Engenes. Selskapet har drevet med oppdrett av laks som matfisk siden 1986 og holder til på Engenes i Ibestad kommune. Vi er opptatt av lokal verdiskapning og arbeidsplasser i vårt nærmiljø. Vi har stort fokus på miljø og bærekraft og jobber målrettet for at våre etterkommere også i fremtiden skal kunne ha samme muligheter og forutsetninger som oss. Vår oppdrettsvirksomhet er basert rundt Ibestad kommune.

Fôr-flåten Snetind - Kleiva Fiskefarm.jp
Marius Arvesen- Kleiva Fiskefarm.jpg
Torstein Nygård - Fjord Hybrid.jpg
Fjord Hybrid installasjon.jpg

Marius Arvesen, daglig leder

Kleiva Fiskefarm

Fôr-flåten Snetind er en av to flåter som får batteripakke installert ombord 

Her ser vi en tidligere installasjon av Fjord Hybrid

Torstein Nygård

Salgs- og markedsansvarlig

Fjord Maritime

Fjord Hybrid installasjon flåte.jpg

Fjord Hybrid ferdig installert om bord på en flåte

bottom of page