Jobbe i Kleiva Fiskefarm

Vi er alltid ute etter kompetente personer, om du har de kvalifikasjoner som trengs, ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Trykk på knappen under for å se våre ledige stillinger.

We are always looking for competent people, if you you have the qualifications needed, we would like you to contact us. Press the button below to see our vacancies.