Jobbe i Kleiva Fiskefarm

og Gratanglaks

Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks er alltid ute etter kompetente personer, om du mener du har de kvalifikasjoner som trengs, ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss