De lokale oppdretterne Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks satser på erfaring fra offshorebransjen når de søker åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Oppdrettsplattformen Øymerd skal bygges i Norge og ferdigstilles og testes i Harstad. Prosjektet har en totalkostnad på 500 MNOK.

Les mer