top of page

Bærekraftig bekjempelse av lakselus 

Kontinuerlig ikke-medikamentell avlusning

Vi benytter lasere i kampen mot lakselus. 

Laserne er levert av Stingray Marine Solutions og driver med sin høyteknologiske funksjonalitet en kontinuerlig avlusning hele døgnet

I tillegg bruker vi rognkjeks som lusespiser, denne lille krabaten lever i harmoni med laksen nede i merdene og er konstant på jakt etter sin favoritt, nemlig lakselusen.

Vi benytter også luseksjørt som en barriere rundt merdene våre for å forhindre at lusen skal komme inn til laksen.

bottom of page